Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shichen Xie

 (1487 - 1567)
Shichen Xie was active/lived in China.  Shichen Xie is known for Scroll paintings.

Sample Images for Shichen Xie

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shichen Xie

Shichen Xie

Shichen Xie


Artists also viewed by people viewing  Shichen Xie


Ying Qiu

Jiang Tingxi

Yin Tang

Ying Lan

Bangda Dong

Qipei Gao

Shen Huang

Emperor Qianlong

Hongshou Chen

Zhou Shen

Wu Wang

Li Wu

Yan Hua

Tao Shi

Xian Gong

Shan Li

Zhi Lu

Hui Wang

Zhengming Wen

Weicheng Qian

Pin Luo

Shibiao Zha

Jiru Chen

Ruitu Zhang

Quan Shen

Gang Xi

Yunpeng Ding

Da Zhu

Shishu Fang

Gu Qian