Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shifa Cheng

 (1921 - 2007)
Shifa Cheng was active/lived in China.  Shifa Cheng is known for Painting; landscapes, calligraphy, comic strips, figures, tribe scenes.

Sample Images for Shifa Cheng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shifa Cheng

Shifa Cheng

Shifa Cheng


Artists also viewed by people viewing  Shifa Cheng


Tianci Su

Shuzhong Chen

Keran Li

Daqian Zhang

Wenzhi Song

Fengmian Lin

Shouping Dong

Xueshi Bai

Shiguang Tian

Tianjian He

Yifei Chen

Guanzhong Wu

Chunya Zhou

Ru Pu

Shao'ang Zhao

Yen-Yung Ting

Shoukun Lü

Xiancheng Peng

Yanshao Lu

Zhiliu Xie

Boren Wen

Fang Lijun

Yun Tang

Qin Shen

Zhengang Tong

Shan Li

Changshuo Wu

Binhong Huang

Zhou Huang

Junbi Huang