Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shifu Guo

 (Born 1945)
Shifu Guo is active/lives in China.  Shifu Guo is known for painting.

Sample Images for Shifu Guo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shifu Guo

Shifu Guo

Shifu Guo


Artists also viewed by people viewing  Shifu Guo


Yong Wang

Tao Shi

Sicong Zhou

Shan Li

Ming Yi Yang

Wenzhi Song

Quan Shen

Zhi Guang Yang

DaWei Liu

Shibai Lou

Chunyao Huang

Zhiliu Xie

Yushun Lu

Xiao Junxian

Beihong Xu

Yugui Song

Ying Lan

Youren Yu

Xiancheng Peng

Yifeng Wu

Jin Li

Yifen Tang

Hui Lu

Guanzhong Wu

Yanwen Yang

Xi Xu

Zhunwang Zhao

Mingming Wang

Wenxi Liu

Shi Hu