Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shigeo Ishikawa

 
Shigeo Ishikawa is active/lives in Japan.  Shigeo Ishikawa is known for painting.

Sample Images for Shigeo Ishikawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shigeo Ishikawa

Shigeo Ishikawa

Shigeo Ishikawa


Artists also viewed by people viewing  Shigeo Ishikawa


Toshio Samada

Naoki Tominaga

Chuta Kimura

Hiroshi Senju

Paul Guiramand

Reiji Hiramatsu

Kuniyoshi Kaneko

Katsu Kokufu

Kiiko Kurihara

Hiroshi Okutani

Katsuzo Satomi

Noriyuki Ushijima

Ryusuke Nishimura

Maruyama Okyo

Kokuta Suda

Ken Yabuno

Junji Yoshii

Salvador Dali

Andre Cottavoz

Hisashi Tsuji

Toshio Nakanishi

Keigo Kimura

Shinsui Ito

Teii Nakamura

Kazuo Kudo

Kunitaro Suda

Chokai Seiji

Fuzan Hirano

Ichiro Fukuzawa

Heihachiro Fukuda