Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shigeru Morita

 (1980s)
Shigeru Morita was active/lived in Japan.  Shigeru Morita is known for painting.

Sample Images for Shigeru Morita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shigeru Morita

Shigeru Morita

Shigeru Morita


Artists also viewed by people viewing  Shigeru Morita


Teii Nakamura

Shigeo Iwasawa

Toshiyuki Hasekawa

Kakuzo Inoue

Takanori Ogisu

Ryohei Koiso

Keigo Kimura

Yoshio Mori

Shoen Uemura

Kenkichi Sugimoto

Katsu Kokufu

Ryusei Kishida

Ryuzaburo Umehara

Shozo Shimada

Munehiro Nakamura

Yoshitatsu Yanagihara

Ichiro Fukuzawa

Taiji Hamada

Yujin Nakaji

Chokai Seiji

Eizo Kato

Sanryo Sakai

Paul Augustin Aizpiri

Hiroshi Okutani

Kyosuke Chinai

Yoshinobu Minami

Junji Yoshii

Kei (Key) Hiraga

Somei Yuki

Keisen Tomita