Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiguang Tian

 (1916 - 1999)
Shiguang Tian was active/lived in China.  Shiguang Tian is known for painting.

Sample Images for Shiguang Tian

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiguang Tian

Shiguang Tian

Shiguang Tian


Artists also viewed by people viewing  Shiguang Tian


Ming Yu

Jiang Jian

Chang Jin

Da Chun Ji

Guang Zhang

Zizhuang Chen

Zhi Lu

Heting Cai

Wenliang Yan

Lin Dachuan

Duo Wang

Fanzhi Zeng

Yu Pu Chen

Jin Pu

Liming Tian

Pin Luo

Xuehao Wang

Liufang Li

Yulin Song

Ziling Du

Shimin Wang

Zan Ni

Jiyuan Yan

Ruosi Hu

Xu Chen

Ping Chen

Yongzhen Li

Ning Kang

Mi Zeng

Xiangxun Chen