Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shihua Qiu

 (Born 1940)
Shihua Qiu is active/lives in China.  Shihua Qiu is known for painting.

Sample Images for Shihua Qiu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shihua Qiu

Shihua Qiu

Shihua Qiu


Artists also viewed by people viewing  Shihua Qiu


Chunya Zhou

Wei Dong

Sen He

Takashi Murakami

Liu Ye

Sandro Chia

Richard Prince

Huang Yong Ping

Kun Yin

Hyung-Koo Kang

Jia Wei

Damien Hirst

Wei Guo

Yi Ding

George Condo

Jinsong Wang

Feng Qin

Jun Yin

Fang Lijun

Yu Youhan

Zhu Wei

Hao Lu

TV Santhosh

Chen Li

Songsong Li

Kwang Young Chun

Robert Peter Mangold

Qian Yang

Bing Xu

Shan Li