Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiko Munakata

 (1903 - 1975)
Shiko Munakata was active/lived in Japan.  Shiko Munakata is known for woodblock, hanga prints, watercolor and ink images.

Sample Images for Shiko Munakata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiko Munakata

Shiko Munakata

Shiko Munakata


Artists also viewed by people viewing  Shiko Munakata


Makoto Hata

Taro Okamoto

Saburo Aso

Ufan Lee

Takeo Terada

Kiyonaga Ito

Kuniyoshi Kaneko

Rokuro Taniuchi

Shuho Ikegami

Andy Warhol

Katsu Kokufu

Meiji Hashimoto

Heizo Kanayama

Kohei Morita

Yoshio Tsuruoka

Eizo Kato

Shin Miyazaki

Kieko Kurihara

Hakutei Ishii

Hisanori Miyashita

Narashige Koide

Yoshiteru Nomura

Nabesaburo Kito

Ichinen Somiya

Haruhiko Kawasaki

Yujin Nakaji

Keiiji Usami

Hisashi Suda

Hideo Nishiyama

Chosei Miwa