Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shimin Wang

 (1592 - 1680)
Shimin Wang was active/lived in China.  Shimin Wang is known for Drawings.

Sample Images for Shimin Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shimin Wang

Shimin Wang

Shimin Wang


Artists also viewed by people viewing  Shimin Wang


Ying Qiu

Yuanqi Wang

Nong Jin

Tao Shi

Yan Hua

Hui Wang

Shibiao Zha

Li Wu

Jiang Tingxi

Zhou Shen

Da Zhu

Ying Lan

Zhi Lu

Quan Shen

Zhengming Wen

Wu Wang

Shouping Yun

Yunpeng Ding

Qi Gai

Shen Huang

Qichang Dong

Ruitu Zhang

Hongshou Chen

Xi Dai

Yin Tang

Banqiao Zheng

Jin Yang

Duo Wang

Bangda Dong

Gang Xi