Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shin Ichi Saito

 (1922 - 1994)
Shin Ichi Saito was active/lived in Japan.  Shin Saito is known for still life painting.

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing

Artists also viewed by people viewing  Shin Ichi Saito


Hisako Kajiwara

Genso Okuda

Wasaburo Itozono

Shitomi Hidaka

Ikeda Masuo

Jutaro Kuroda

Hyoichi Yamamoto

Shunsuke Matsumoto

Susumu Maki

Seiko Sawada

Kamesuke Hiraga

Ryusuke Nishimura

Iwao Uchida

Keiko Amenomiya

Harumi Tateishi

Ken Yabuno

Yajurio Takashima

Fumio Nambata

Kan Irie

Hideo Nishiyama

Yoichi Nishino

Hoshun Yamaguchi

Chosei Miwa

Tomitaro Matsumoto

Noriyoshi Sakaguchi

Toshio Muroi

Katsumi Kitada

Rei Kamoi

Hirohiko Oda

Takeo Yamaguchi