Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shinan Li

 (Born 1940)
Shinan Li is active/lives in China.  Shinan Li is known for Painting.

Sample Images for Shinan Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shinan Li

Shinan Li

Shinan Li


Artists also viewed by people viewing  Shinan Li


Linxing Xue

Wenxuan Tang

Dazhang Chen

Ruilu Cui

Dengtang Zhang

Bohua Bai

Xingjian Li

Gengyan Bai

Qingzhong Zhao

Baochun Liu

Hongjun Jin

Chunyang Huo

Zhixue Yu

Chengxi Wang

Bu Zhang

Chunyao Huang

Ziling Du

Jiyuan Yan

Jin Chang

Wei Dai

Xiaohui Tao

Cen Xuegong

Yu Pu Chen

Wen Zhan Jiang

Anmin Xu

Shijian Zhang

Di Song

Xiaoshi Fu

Wei Zhao

Yan Yang