Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shinji Nakabori

 (20/21st century)
Shinji Nakabori is active/lives in Japan.  Shinji Nakabori is known for painting.

Sample Images for Shinji Nakabori

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shinji Nakabori

Shinji Nakabori

Shinji Nakabori


Artists also viewed by people viewing  Shinji Nakabori


Isao Nishimura

Shuho Ikegami

Yoshio Tsuruoka

Tetsuo Matsumoto

Nanpu Katayama

Keiiji Usami

Bernard Charoy

Yukio Kodama

Keiichi Kiyohara

Masateru Suzuki

Keiichi Takasawa

Andre Brasilier

Tossaishu Tanaka

Katashi Oyama

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Senjin Gokura

Mitsuei Saito

Satoshi Yabuuchi

Uichi Takayama

Hisashi Suda

Morikazu Kumagai

Chosei Miwa

Kyoko Asakura

Jin Osakabe

Toshinobu Onosato

Hideo Nishiyama

Christian Lassen

Keou Nishimura

Nobuo Kurosawa

Chuichi Konno