Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shinmei Kato

 
Shinmei Kato is active/lives in Japan.  Shinmei Kato is known for painting.

Sample Images for Shinmei Kato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shinmei Kato

Shinmei Kato

Shinmei Kato


Artists also viewed by people viewing  Shinmei Kato


Wasaburo Itozono

Harumi Tateishi

Kenzo Noguchi

Toichi Kato

Ayako Rokkaku

Chokai Seiji

Hiromitsu Nakazawa

Ichiro Fukuzawa

Shiro Wake

Rojin Matsuki

Yoshi Kinouchi

Kayo Yamaguchi

Keigetsu Matsubayashi

Yoshitatsu Yanagihara

Taiji Hamada

Paul Augustin Aizpiri

Munehiro Nakamura

Yasushi Hidaka

Shinsui Ito

Keigo Kimura

Buzan Kimura

Shomei Fukazawa

Junichi Goto

Yoshitomo Nara

Kiyoshi Yamashita

Heihachiro Fukuda

Saburo Saito

Pablo Picasso

Chikuma Suzuki

Keisen Tomita