Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shintaro Yamashita

 (flourished c.1909-1951)
Shintaro Yamashita was active/lived in Japan.  Shintaro Yamashita is known for painting.

Sample Images for Shintaro Yamashita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shintaro Yamashita

Shintaro Yamashita

Shintaro Yamashita


Artists also viewed by people viewing  Shintaro Yamashita


Yataro Noguchi

Kiyonaga Ito

Seibo Kitamura

Kunio Komatsuzaki

Ryonosuke Fukui

Yoson Ikeda

Itsuki Miya

Koji Kinutani

Toshio Hirakawa

Keiiji Usami

Andre Brasilier

Takashi Yamashita

Kotaro Migishi

Imao Keinen

Nanpu Katayama

Kei Hiraga

Shuho Takemiya

Ryohei Koiso

Yoshio Tsuruoka

Ryohei Miwa

Chuichi Konno

Chinami Nakajima

Gaho Hashimoto

Taro Okamoto

Kiyokata Kaburagi

Mitsuei Saito

Yasutake Funakoshi

Tatsumi Shimura

Toshio Muroi

Hitone Noma