Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shinya Nakamura

 
Shinya Nakamura is active/lives in Japan.  Shinya Nakamura is known for sculpture.

Sample Images for Shinya Nakamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shinya Nakamura

Shinya Nakamura

Shinya Nakamura


Artists also viewed by people viewing  Shinya Nakamura


Kazuya Takamitsu

Paul Wunderlich

Hiroatsu Takata

Takeshi Hayashi

Toshihiko Oya

Seiji Yoshimura

Takashi Yamashita

Keizo Koyama

Shintaro Suzuki

Kibo Kodama

Kazuo Kakurai

Michio Fukuoka

Shoichiro Nushi

Eien Iwahashi

Teishiro Gomi

Hoan Kosugi

Tatsuo Takayama

Seiichi Sakurada

Insho Domoto

Renzo Kita

Ryushi Kawabata

Katsura Funakoshi

Jiro Oyamada

Toraji Ishikawa

Ryonosuke Fukui

Sadamasa Motonaga

Nobuo Sekine

Jin Osakabe

Hitoshi Yamaba

Masaaki Yamada