Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shishen Wang

 (1686 - 1759)
Shishen Wang was active/lived in China.  Shishen Wang is known for painting.

Sample Images for Shishen Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shishen Wang

Shishen Wang

Shishen Wang


Artists also viewed by people viewing  Shishen Wang


Baishi Qi

Ying Lan

Yin Tang

Jianfu Gao

Xiongcai Li

Shanyue Guan

Shen Huang

Yi Ren

Gu Xu

Beihong Xu

Keran Li

Yanshao Lu

Binhong Huang

Changshuo Wu

Banqiao Zheng

Qichang Dong

Pin Luo

Qizhan Zhu

Daqian Zhang

Nong Jin

Zhengming Wen

Shao'ang Zhao

Hui Wang

Yunpeng Ding

Junbi Huang

Yongyu Huang

Yuanqi Wang

Quan Shen

Kuchan Li

Guanzhong Wu