Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shixian Wu

 (1845 - 1916)
Shixian Wu was active/lived in China.  Shixian Wu is known for painting.

Sample Images for Shixian Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shixian Wu

Shixian Wu

Shixian Wu


Artists also viewed by people viewing  Shixian Wu


Cao Xu

Xueni Sun

Linshi Gu

Weiqu Guo

Daoping Zhu

Yefo Hu

Baochun Liu

Zhiqian Zhao

Ding Fuzhi

Huancheng Lu

Jian Wang

Zhi Guang Yang

Yi Ren

Fen Deng

Xinjia Zhang

Dazhang Chen

Ci Xi

Xun Ren

Yinmo Shen

Li Wu

Jin Yang

Lingyun Qin

Yugui Song

PuChu Zhao

Yanning Chen

Quan Shen

Jun Huang

Zhixue Yu

Mingming Wang

Baozhen Su