Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shixuan Zheng

 (1901 - 1982)
Shixuan Zheng was active/lived in China.  Shixuan Zheng is known for painting.

Sample Images for Shixuan Zheng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shixuan Zheng

Shixuan Zheng

Shixuan Zheng


Artists also viewed by people viewing  Shixuan Zheng


Yong Lin

Shiyuan Zhang

Dazhang Chen

Quan Shen

ShaoMei Chen

Changgu Zhou

Mingming Wang

Zhizhen Yu

Yunsheng Sun

Cao Xu

Ding Fuzhi

Weiqu Guo

Zixiang Yin

Lingyun Qin

Bingxin Gu

Bolong Yan

Xueni Sun

Huafo Qian

Wang Ziwu

Wenxi Liu

Baozhen Su

Songyan Qian

Ding Zhang

Shixian Wu

Wei Xu

Hongwei Jiang

Sicong Zhou

Nong Jin

Songnian Yuan

Yinmo Shen