Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiyuan Zhang

 (1898 - 1959)
Shiyuan Zhang was active/lived in China.  Shiyuan Zhang is known for painting.

Sample Images for Shiyuan Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiyuan Zhang

Shiyuan Zhang

Shiyuan Zhang


Artists also viewed by people viewing  Shiyuan Zhang


Wenzhen Gong

Yiqing Tao

Shengmo Xiang

Yuan Feng

Guoliang Shi

Zhiwan Zhang

Wenhou Zhu

Sun Xiao

Wei Zhao

Liming Tian

Da Chun Ji

Youwei Kang

Yongli Tang

Zizhuang Chen

Du Qian

Guxiang Wu

Lu Shi

Peiheng Hu

Guanzhong Wu

Jin Li

Xi Xu

Youren Yu

Chunya Zhou

Zhongli Luo

Xining Yu

Min Han

Zixi Wei

Meihua Yan

Zhaoshen Jiang

Yeping Ying