Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoichiro Nushi

 (Born 1932)
Shoichiro Nushi is active/lives in Japan.  Shoichiro Nushi is known for paintings.

Sample Images for Shoichiro Nushi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoichiro Nushi

Shoichiro Nushi

Shoichiro Nushi


Artists also viewed by people viewing  Shoichiro Nushi


Tatsuya Ishiodori

Masahiko Yamanaka

Tessai Tomioka

Isao Hayashi

Takeshi Hayashi

Suiseki Ohashi

Ichinen Somiya

Toshihiko Oya

Mototsugu Domoto

Seibo Kitamura

Daigoro Yamashita

Yotsuo Kasai

Yoshio Aoyama

Christian Lassen

Kazuo Kakurai

Sadamasa Motonaga

Genichiro Inokuma

Tetsuo Matsumoto

Uichi Takayama

Kazuo Omori

Tsuneo Takashima

Eibin Otsu

Seiichi Kasai

Shogo Endo

Toraji Ishikawa

Tamiji Kitagawa

Hiroatsu Takata

Shin Miyazaki

Kenzo Narahara

Shigeru Morita