Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoji Hamada

 (Born 1927)
Shoji Hamada is active/lives in Japan.  Shoji Hamada is known for Landscape painting.

Sample Images for Shoji Hamada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoji Hamada

Shoji Hamada

Shoji Hamada


Artists also viewed by people viewing  Shoji Hamada


Somei Yuki

Ryusuke Nishimura

Pablo Picasso

Naoki Tominaga

Kiyoshi Yamashita

Teii Nakamura

Paul Guiramand

Junichi Goto

Toshiyuki Hasekawa

Salvador Dali

Beison Tanaka

Taiji Hamada

Susumu Maki

Ryusei Kishida

Hideaki Kawashima

Keisen Tomita

Kunio Komatsuzaki

Kazuo Kudo

Nobuyuki Shimizu

Yoshitomo Nara

Keigo Kimura

Ryuzaburo Umehara

Heihachiro Fukuda

Daijo Aoki

Noriyoshi Sakaguchi

Sue Ono

Chuichi Konno

Maruyama Okyo

Saburo Saito

Akira Tanaka