Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoko Uemura

 (flourished c.1940-1974)
Shoko Uemura was active/lived in Japan.  Shoko Uemura is known for painting.

Sample Images for Shoko Uemura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoko Uemura

Shoko Uemura

Shoko Uemura


Artists also viewed by people viewing  Shoko Uemura


Seiji Togo

Shoha Ito

Katsumi Ukita

Yotsuo Kasai

Yasushi Sugiyama

Yayoi Kusama

Shiko Munakata

Kibo Kodama

Maurice de Vlaminck

Toshio Matsuo

Yoson Ikeda

Hitoshi Komatsu

Kazumasa Nakagawa

Bernard Buffet

Chikkyo Ono

Seiichi Hara

Wasaku Kobayashi

Ryohei Miwa

Shin Ichi Saito

Sokyu Yamamoto

Tatsuo Takayama

Noriko Tamura

Tadahiko Nakayama

Sadamasa Motonaga

Sumio Goto

Shoji Hamada

Horin Fukuoji

Shigeru Morita

Yori Saito

Saburosuke Okada