Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoko Uemura

 (flourished c.1940-1974)
Shoko Uemura was active/lived in Japan.  Shoko Uemura is known for Painting.

Sample Images for Shoko Uemura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoko Uemura

Shoko Uemura

Shoko Uemura


Artists also viewed by people viewing  Shoko Uemura


Atsushi Uemura

Togyu Okumura

Hiroshi Senju

Chusaku Oyama

Shiho Sakakibara

Heihachiro Fukuda

Shinsen Tokuoka

Ryushi Kawabata

Yukio Kodama

Chikkyo Ono

Noriko Tamura

Matazo Kayama

Yoson Ikeda

Takeshi Hayashi

Takanori Ogisu

Ryuzaburo Umehara

Seigo Takatsuka

Hitone Noma

Horin Fukuoji

Chinami Nakajima

Gyokudo Kawai

Kazumasa Nakagawa

Yasushi Sugiyama

Ryohei Koiso

Kazuki Yasuo

Toshio Matsuo

Reiji Hiramatsu

Tatsuo Takayama

Jiro Oyamada

Toshiro Aoki