Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shomei Fukazawa

 (20th century)
Shomei Fukazawa was active/lived in Japan.  Shomei Fukazawa is known for painting.

Sample Images for Shomei Fukazawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shomei Fukazawa

Shomei Fukazawa

Shomei Fukazawa


Artists also viewed by people viewing  Shomei Fukazawa


Kogyo Terazaki

Shozo Murata

Seigo Takatsuka

Tamako Kataoka

Shinsui Ito

Heihachiro Fukuda

Kyoko Asakura

Katsuzo Satomi

Jean-Pierre Cassigneul

Kunitaro Suda

Setsuko Migishi

Ryuzaburo Umehara

Kokuta Suda

Sanzo Wada

Shoko Uemura

Takanori Ogisu

Junji Yoshii

Romain De Tirtoff

Noriyoshi Sakaguchi

Itaru Tanabe

Shoen Uemura

Yasuhiro Tanigawa

Salvador Dali

Kazuo Kudo

Chokai Seiji

Naoki Tominaga

Emile-Antoine Bourdelle

Tsuneo Takahashi

Isao Utsumiya

Kakutaro Yamazaki