Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shosuke Osawa

 (1903 - 1997)
Shosuke Osawa is known for painting.

Sample Images for Shosuke Osawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shosuke Osawa

Shosuke Osawa

Shosuke Osawa


Artists also viewed by people viewing  Shosuke Osawa


Insho Domoto

Kibo Kodama

Shoji Hamada

Shoha Ito

Seiji Togo

Shiko Munakata

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Yoshio Aoyama

Kojin Kudo

Saneatsu Mushanokoji

Kazu Wakita

Akira Akizuki

Kojiro Kosugi

Kenji Yoshioka

Sokyu Yamamoto

Kigen Nakagawa

Tatsushiro Takabatake

Seibo Kitamura

Ryushi Kawabata

Keou Nishimura

Toshio Hirakawa

Jin Osakabe

Masuda Makoto

Shintaro Yamashita

Hitoshi Yamaba

Koji Kinutani

Hitone Noma

Yayoi Kusama

Satoshi Yabuuchi