Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shouping Dong

 (1904 - 1997)
Shouping Dong was active/lived in China.  Shouping Dong is known for painting.

Sample Images for Shouping Dong

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shouping Dong

Shouping Dong

Shouping Dong


Artists also viewed by people viewing  Shouping Dong


Maokun Pang

Qinmu Wu

Maoshan Liu

Wu Yuan

Liming Tian

Yulin Peng

Ding Huang

Dongwang Xin

Ruiqing Li

Xiangxun Chen

Yan Li

Shan Li

Yunyu Zhao

Mengfu Zhao

Luo Erchun

Jianwu Feng

Ning Kang

Fanzhi Zeng

Daishan Wang

Shibiao Zha

Dacheng Wu

Baizhong Zheng

Meiling Song

Jian Zhang

Wei Zhao

Lao A

Ze Dai

Shen Peng

Zhang Daqian & Zhang Shanzi

Fej (Fei) Shao