Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoutie Qian

 (1897 - 1967)
Shoutie Qian was active/lived in China.  Shoutie Qian is known for painting.

Sample Images for Shoutie Qian

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoutie Qian

Shoutie Qian

Shoutie Qian


Artists also viewed by people viewing  Shoutie Qian


Dengtang Zhang

LeLe Xu

Xinlan Jin

Zhou Shen

Xian Gong

Fen Deng

Shoukun Lü

Shanming Wu

Li Wu

Xun Ren

Wang Ziwu

Gunian Zhang

Yuguang Zhang

Wencong Yang

Lang Xiao

Youduo Yao

Cheng Jin

Yuming Song

Ding Fuzhi

Ou Nie

Shanshou Huang

Qinmu Wu

Zhi Lu

Shimin Wang

Yi Hong

Ping Chen

Chusheng Lai

Ruosi Hu

Gongchuo Ye

Shixian Wu