Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shozo Shimada

 (20/21st century)
Shozo Shimada is active/lives in Japan.  Shozo Shimada is known for painting.

Sample Images for Shozo Shimada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shozo Shimada

Shozo Shimada

Shozo Shimada


Artists also viewed by people viewing  Shozo Shimada


Shigeo Iwasawa

Kakuzo Inoue

Satoshi Odagiri

Fuzan Hirano

Paul Augustin Aizpiri

Kokei Kobayashi

Motonari Kakei

Sojin Nakahata

Harune Takemoto

Tatsuo Arai

Toko Shinoda

Seison Maeda

Kichiro Kubo

Usen Ogawa

Soshichi Takama

Yoshiyuki Nakano

Seiho Takeuchi

Chusaku Oyama

Susumu Maki

Kojin Kudo

Sanryo Sakai

Taikan Yokoyama

Koyo Ishizaki

Hiromitsu Nakazawa

Andre Cottavoz

Yoshi Kinouchi

Rojin Matsuki

Yasushi Hidaka

Kogyo Terazaki

Toichi Kato