Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shu Lin

 (1852 - 1924)
Shu Lin was active/lived in China.  Shu Lin is known for painting.

Sample Images for Shu Lin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shu Lin

Shu Lin

Shu Lin


Artists also viewed by people viewing  Shu Lin


Ru Pu

Liang Guan

Haixia He

Nong Jin

Zuo Pu

Yong Lin

Zhi Guang Yang

Shixuan Zheng

Songyan Qian

Huaimin Zhou

ShaoMei Chen

Shiyuan Zhang

Lian Ju

Kunfeng Lu

Bangda Dong

Ci Xi

Dayu Chen

Guanzhong Wu

Zifan Cui

Chaoran Feng

Gang Xi

Quan Shen

Chun Chen

Hui Wang

Shi Hu

Shuru Zhao

Ming Ya

Yinmo Shen

Kun Wang

Chuanzhang Guo