Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuang Lei

 (Born 1950)
Shuang Lei is active/lives in China.  Shuang Lei is known for painting.

Sample Images for Shuang Lei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuang Lei

Shuang Lei

Shuang Lei


Artists also viewed by people viewing  Shuang Lei


Yidong Wang

Zongjin Li

Feiyun Yang

Chunya Zhou

Zhongli Luo

Li Cao

Mengge Zhao

Chuanxing Zeng

Liang Guan

Xiaowan Xia

Weixin Xu

Anjian Chen

Yifei Chen

Jian Zhang

Fengmian Lin

Ping Yan

Jingchang Miao

Runwen Guo

Mao Yan

Yiming Chen

Shuzhong Chen

Wenliang Yan