Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuho Ikegami

 (flourished c.1929-1940)
Shuho Ikegami was active/lived in Japan.  Shuho Ikegami is known for painting.

Sample Images for Shuho Ikegami

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuho Ikegami

Shuho Ikegami

Shuho Ikegami


Artists also viewed by people viewing  Shuho Ikegami


Reiji Hiramatsu

Claude Weisbuch

Chuichi Konno

Kan Irie

Nobuo Kurosawa

Nabesaburo Kito

Shogo Endo

Tetsuo Matsumoto

Koji Kinutani

Saburo Aso

Tossaishu Tanaka

Satoshi Yabuuchi

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Keiiji Usami

Shintaro Yamashita

Keiichi Takasawa

Takanori Kinoshita

Kenzo Hanawa

Isao Nishimura

Yukio Kodama

Kansetsu Hashimoto

Noriyoshi Sakaguchi

Chinami Nakajima

Takeo Yamaguchi

Toshio Muroi

Chuta Kimura

Kiyokata Kaburagi

Seigo Takatsuka

Romain De Tirtoff

Hoshun Yamaguchi