Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuren Chen

 (1884 - 1948)
Shuren Chen was active/lived in China, Japan.  Shuren Chen is known for bird and flower image painting and ink drawing.

Sample Images for Shuren Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuren Chen

Shuren Chen

Shuren Chen


Artists also viewed by people viewing  Shuren Chen


Shaoqi Lai

Zixi Wei

Banding Chen

Haolin Fan

XueTao Wang

Jingguan Xia

Shuqi Zhang

Xi Dai

Xining Yu

Shiguang Tian

Huanwu Huang

Yuan Feng

Gongchuo Ye

Yiqing Tao

Qifeng Gao

Ou Nie

Yicong Guo

Di Tang

Danzhai Liu

Yuming Song

TianShou Pan

Xi Zeng

XiangNing He

Rending Fang

Jin Ma

Lu Shi

Geyi Wang

Zhang Cheng

Ming Yu

Du Qian