Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuzhi Xu

 (1922 - 2002)
Shuzhi Xu was active/lived in China.  Shuzhi Xu is known for painting.

Sample Images for Shuzhi Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuzhi Xu

Shuzhi Xu

Shuzhi Xu


Artists also viewed by people viewing  Shuzhi Xu


Huanwu Huang

Zixi Wei

Jiyou Liu

Guoliang Shi

Xining Yu

Shiguang Tian

Hufan Wu

Liangyi Qi

Chen Lu

Rui Long

Baishi Qi

Haisu Liu

Yanwen Yang

Shuhui Wang

YanYong Ding

Linlu Xu

Zheng Wu

Liang Xue

Sicong Zhou

Yan Li

Fei'an Yu

Shouping Dong

Wang Ziwu

Xueshi Bai

Xingjian Li

Changshuo Wu

Peiheng Hu

Binhong Huang

Naiguang Zheng

Kuchan Li