Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuzhi Xu

 (1922 - 2002)
Shuzhi Xu was active/lived in China.  Shuzhi Xu is known for Painting.

Sample Images for Shuzhi Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuzhi Xu

Shuzhi Xu

Shuzhi Xu


Artists also viewed by people viewing  Shuzhi Xu


Chong'an Miao

Zhen'ou Xie

Xueni Sun

Dengtang Zhang

Yuanliang Zhou

Haiyan Nan

Yanwen Yang

Zicheng Shen

Zhiquan Xie

Ou Nie

Bu Zhang

Yifeng Wu

Yongqiang Chen

Qifeng Sun

Linxing Xue

Xiaoshi Fu

Zihe Xu

Youzheng Wang

Zhenchuan Zhao

Yan Li

Junliang Sun

Yinke Song

Lingyun Qin

Sanchuan Hua

Wang Senran

Jiyuan Yan

Wen Zhan Jiang

Xinjia Zhang

Chunyao Huang

Hongwei Jiang