Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Sojin Nakahata

 (Born 1912)
Sojin Nakahata is active/lives in Japan.  Sojin Nakahata is known for landscape painting.

Sample Images for Sojin Nakahata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Sojin Nakahata

Sojin Nakahata

Sojin Nakahata


Artists also viewed by people viewing  Sojin Nakahata


Claude Weisbuch

Kiyokata Kaburagi

Ryonosuke Fukui

Yukio Kodama

Isao Nishimura

Nori Shimizu

Chokai Seiji

Noriyoshi Sakaguchi

Shoko Uemura

Chuichi Konno

Shozo Murata

Shigeo Ishikawa

Sanryo Sakai

Munehiro Nakamura

Teruo Onuma

Katsu Kokufu

Tetsuo Matsumoto

Toichi Kato

Taiji Hamada

Yutaka Sasaki

Ichiro Fukuzawa

Shogo Endo

Hiroki Oda

Hideaki Kawashima

Salvador Dali

Maruyama Okyo

Shiro Wake

Keigetsu Matsubayashi

Kakuzo Inoue

Takanori Ogisu