Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Somei Yuki

 (1875 - 1957)
Somei Yuki was active/lived in Japan.  Somei Yuki is known for Paintings.

Sample Images for Somei Yuki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Somei Yuki

Somei Yuki

Somei Yuki


Artists also viewed by people viewing  Somei Yuki


Hyoichi Yamamoto

Genjin Sugihara

Shoha Ito

Akira Akizuki

Kazu Wakita

Takeshi Hayashi

Takehiko Miyanaga

Hoan Kosugi

Chikkyo Ono

Shinji Nakabori

Kenji Yoshioka

Jiro Oyamada

Jin Osakabe

Toshio Matsuo

Kiichiro Hayashi

Katsumi Ukita

Akira Kaho

Seiho Takeuchi

Yukio Tazome

Sokyu Yamamoto

Kibo Kodama

Taikan Yokoyama

Harune Takemoto

Shozo Shimada

Kojiro Kosugi

Shintaro Suzuki

Shin Ichi Saito

Atsushi Uemura

Masaharu Suzuki

Shogo Endo