Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Songyan Qian

 (1898/99 - 1985/86)
Songyan Qian was active/lived in China.  Songyan Qian is known for Painting.

Sample Images for Songyan Qian

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Songyan Qian

Songyan Qian

Songyan Qian


Artists also viewed by people viewing  Songyan Qian


Jia Cai

Junbi Huang

Keran Li

Zhou Huang

Kuchan Li

Shifa Cheng

Yanshao Lu

XueTao Wang

Zhiliu Xie

Wenzhi Song

Yongyu Huang

Yun Tang

Binhong Huang

Ming Ya

Shanyue Guan

Fei'an Yu

Changshuo Wu

Hufan Wu

Qizhan Zhu

Ru Pu

Xiongcai Li

BaoShi Fu

Zikai Feng

Shouping Dong

Daqian Zhang

Haixia He

Gong Qi

Beihong Xu

Jiyou Liu

Zuoren Wu