Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Soshichi Takama

 (1889 - 1974)
Soshichi Takama was active/lived in Japan.  Soshichi Takama is known for painting.

Sample Images for Soshichi Takama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Soshichi Takama

Soshichi Takama

Soshichi Takama


Artists also viewed by people viewing  Soshichi Takama


Ayako Rokkaku

Kichiro Kubo

Akira Akizuki

Gilles Gorriti

Saneatsu Mushanokoji

Nobuyoshi Aoyama

Hitoshi Komatsu

Wasaku Kobayashi

Ryo Hirano

Yasushi Hidaka

Takehiko Miyanaga

Buzan Kimura

Ryusuke Nishimura

Kokei Kobayashi

Taikan Yokoyama

Sokyu Yamamoto

Horin Fukuoji

Shigeo Ishikawa

Toshimitsu Imai

Akira Kaho

Usen Ogawa

Hiro Yamagata

Togyu Okumura

Yasushi Sugiyama

Seison Maeda

Shinya Nakamura

Tatsushiro Takabatake

Seiho Takeuchi

Sojin Nakahata

Katsumi Kitada