Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Susumu Maki

 
Susumu Maki is active/lives in Japan.  Susumu Maki is known for painting.

Sample Images for Susumu Maki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Susumu Maki

Susumu Maki

Susumu Maki


Artists also viewed by people viewing  Susumu Maki


Matazo Kayama

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Hitone Noma

Bernard Charoy

Kazuo Omori

Toshinobu Onosato

Gyokudo Kawai

Susumu Kobori

Keiichi Kiyohara

Kiyonaga Ito

Tadao Okazaki

Andre Brasilier

Eibin Otsu

Tossaishu Tanaka

Satoshi Yabuuchi

Keiichi Takasawa

Shogo Endo

Shintaro Yamashita

Koji Kinutani

Senjin Gokura

Kazuho Hieda

Takashi Yamashita

Kohei Morita

Zenzaburo Kojima

Keou Nishimura

Kunio Komatsuzaki

Kyujin Yamamoto

Yayoi Kusama

Ichinen Somiya

Sai Morita