Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Taikan Yokoyama

 (1868 - 1958)
Taikan Yokoyama was active/lived in Japan.  Taikan Yokoyama is known for Painting.

Sample Images for Taikan Yokoyama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Taikan Yokoyama

Taikan Yokoyama

Taikan Yokoyama


Artists also viewed by people viewing  Taikan Yokoyama


Gyokudo Kawai

Yukio Kodama

Ryuzaburo Umehara

Seiji Togo

Katsumi Ukita

Shinsui Ito

Takeshi Hayashi

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Hirosuke Tasaki

Kazuki Yasuo

Togyu Okumura

Sumio Goto

Hitone Noma

Koji Kinutani

Shiko Munakata

Hiroshi Senju

Horin Fukuoji

Toshio Matsuo

Morikazu Kumagai

Setsuko Migishi

Tsutomu Fujii

Chikkyo Ono

Shoen Uemura

Matazo Kayama

Saburo Miyamoto

Yasushi Sugiyama

Reiji Hiramatsu

Chusaku Oyama

Ryohei Koiso

Seison Maeda