Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Taisuke Hamada

 (Born 1932)
Taisuke Hamada is active/lives in Japan.  Taisuke Hamada is known for painting.

Sample Images for Taisuke Hamada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Taisuke Hamada

Taisuke Hamada

Taisuke Hamada


Artists also viewed by people viewing  Taisuke Hamada


Jiro Oyamada

Yori Saito

Kohei Morita

Ryonosuke Fukui

Yasutake Funakoshi

Renzo Kita

Kazuho Hieda

Zenzaburo Kojima

Satoshi Yabuuchi

Kyoko Asakura

Toshinobu Onosato

Matazo Kayama

Tadao Okazaki

Eibin Otsu

Kanae Yamamoto

Tetsuo Matsumoto

Koji Kinutani

Christian Lassen

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Tossaishu Tanaka

Seibo Kitamura

Toraji Ishikawa

Hisashi Suda

Chosei Miwa

Yutaka Sasaki

Churyo Sato

Kazuo Omori

Shogo Endo

Seigo Takatsuka

Jun Nakao