Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takanori Kinoshita

 (flourished c.1955-1974)
Takanori Kinoshita was active/lived in Japan.  Takanori Kinoshita is known for painting.

Sample Images for Takanori Kinoshita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takanori Kinoshita

Takanori Kinoshita

Takanori Kinoshita


Artists also viewed by people viewing  Takanori Kinoshita


Kokuta Suda

Kyosuke Chinai

Kenzo Noguchi

Setsuko Migishi

Shinsen Nishino

Andre Cottavoz

Toshio Samada

Takashi Shimizu

Masaaki Miyasako

Ryusei Kishida

Shiro Wake

Maruyama Okyo

Toshio Yodoi

Ichiro Fukuzawa

Koji Yoshioka

Kakuzo Inoue

Fuzan Hirano

Keigo Kimura

Toshio Nakanishi

Sue Ono

Toichi Kato

Teruo Onuma

Kunitaro Suda

Makoto Takada

Shigeo Iwasawa

Shinsui Ito

Salvador Dali

Akira Domoto

Ryohei Koiso

Naoki Tominaga