Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takashi Asada

 (Born 1928)
Takashi Asada is active/lives in Japan.  Takashi Asada is known for painting.

Sample Images for Takashi Asada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takashi Asada

Takashi Asada

Takashi Asada


Artists also viewed by people viewing  Takashi Asada


Ryuzaburo Umehara

Tatsushiro Takabatake

Soshichi Takama

Takanori Ogisu

Sue Ono

Reiji Hiramatsu

Shigeo Iwasawa

Yoshio Mori

Ichiro Fukuzawa

Kunitaro Suda

Shinji Nakabori

Shinsui Ito

Daijo Aoki

Naoki Tominaga

Keisen Tomita

Pablo Picasso

Sanryo Sakai

Harune Takemoto

Akira Akizuki

Junichi Goto

Yukio Tazome

Shinya Nakamura

Hiro Yamagata

Toshiyasu Doi

Kinoto Iozumi

Hiroshi Senju

Keika Kanashima

Yasushi Hidaka

Ryo Hirano

Takehiko Miyanaga