Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takashi Yamashita

 (20th century)
Takashi Yamashita was active/lived in Japan.  Takashi Yamashita is known for landscape painting.

Sample Images for Takashi Yamashita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takashi Yamashita

Takashi Yamashita

Takashi Yamashita


Artists also viewed by people viewing  Takashi Yamashita


Kansetsu Hashimoto

Kiyonaga Ito

Saburo Miyamoto

Hitoshi Yamaba

Yasutake Funakoshi

Shigeru Morita

Seibo Kitamura

Jin Osakabe

Yayoi Kusama

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Shigehiko Ishikawa

Toraji Ishikawa

Ryushi Kawabata

Kyujin Yamamoto

Kazumasa Nakagawa

Gutei Ono

Kibo Kodama

Ryohei Miwa

Teishiro Gomi

Kenzo Narahara

Shiko Munakata

Wasaku Kobayashi

Masaharu Suzuki

Yoshimi Oka

Shin Ichi Saito

Chikkyo Ono

Kojiro Kosugi

Miematsu Tanabe

Masuda Makoto

Kiichiro Hayashi