Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takehiko Miyanaga

 (20th century)
Takehiko Miyanaga was active/lived in Japan.  Takehiko Miyanaga is known for landscape painting.

Sample Images for Takehiko Miyanaga

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takehiko Miyanaga

Takehiko Miyanaga

Takehiko Miyanaga


Artists also viewed by people viewing  Takehiko Miyanaga


Hisashi Suda

Masaharu Suzuki

Gutei Ono

Uichi Takayama

Seiichi Sakurada

Shozo Murata

Churyo Sato

Ko Hirose

Teishiro Gomi

Toshihiko Oya

Daigoro Yamashita

Keou Nishimura

Koji Inagaki

Zensaku Nakamura

Shoichiro Nushi

Yoichi Nishino

Hidetoshi Sakai

Hitoshi Yamaba

Yoshimi Oka

Chikkyo Ono

Ryonosuke Fukui

Hoshun Yamaguchi

Taro Okamoto

Seigo Takatsuka

Yoshio Tsuruoka

Kunio Komatsuzaki

Tessai Tomioka

Konosuke Tamura

Jun Nakao

Reiji Hiramatsu