Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takeshi Hayashi

 (1896 - 1975)
Takeshi Hayashi was active/lived in Japan.  Takeshi Hayashi is known for painting.

Sample Images for Takeshi Hayashi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takeshi Hayashi

Takeshi Hayashi

Takeshi Hayashi


Artists also viewed by people viewing  Takeshi Hayashi


Kokei Kobayashi

Seiko Sawada

Maurice (Valadon) Utrillo

Toshiyasu Doi

Kinjiro Kida

Keiko Amenomiya

Ryusuke Nishimura

Shoichiro Nushi

Toshio Arimoto

Tatsuoki Nambata

Nori Oya

Taisei Sato

Paul Wunderlich

Toshihiko Oya

Riki Nakagawa

Kaoru Yamaguchi

Akira Kaho

Yoshiyuki Nakano

Masayuki Matsushima

Yukihiko Yasuda

Hisako Kajiwara

Seiho Takeuchi

Tatsushiro Takabatake

Shinya Nakamura

Gilles Gorriti

Ayako Rokkaku

Suiseki Ohashi

Ikeda Masuo

Yukio Tazome

Genjin Sugihara