Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takuji Nakamura

 (20/21st century)
Takuji Nakamura is active/lives in Japan.  Takuji Nakamura is known for painting.

Sample Images for Takuji Nakamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takuji Nakamura

Takuji Nakamura

Takuji Nakamura


Artists also viewed by people viewing  Takuji Nakamura


Sadao Tsubaki

Harune Takemoto

Yumeji Takehisa

Hisako Kajiwara

Toshiyasu Doi

Hyoichi Yamamoto

Harumi Tateishi

Hirohiko Oda

Naohide Chinzei

Ikeda Masuo

Tatsuoki Nambata

Seiho Takeuchi

Genso Okuda

Seison Maeda

Rei Kamoi

Hiro Yamagata

Toshimitsu Imai

Marie Laurencin

Fuku Akino

Yoshio Okunishi

Yoshiyuki Nakano

Jean-Jacques Henner

Genjin Sugihara

Yukio Tazome

Fumihiko Yamamoto

Kokei Kobayashi

Akira Akizuki

Saneatsu Mushanokoji

Riki Nakagawa

Yukikazu Kawamata