Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tamako Kataoka

 (1905 - 2008)
Tamako Kataoka was active/lived in Japan.  Tamako Kataoka is known for Painting.

Sample Images for Tamako Kataoka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tamako Kataoka

Tamako Kataoka

Tamako Kataoka


Artists also viewed by people viewing  Tamako Kataoka


Ikuo Hirayama

Kaii Higashiyama

Seiji Togo

Gyokudo Kawai

Hirosuke Tasaki

Sumio Goto

Koji Kinutani

Yukio Kodama

Reiji Hiramatsu

Shinsui Ito

Tsutomu Fujii

Hitone Noma

Hiroki Oda

Kiyonaga Ito

Hiroshi Senju

Takeshi Hayashi

Ryusuke Nishimura

Noriko Tamura

Shoha Ito

Hitoshi Komatsu

Toshio Matsuo

Takehiko Miyanaga

Keika Kanashima

Morikazu Kumagai

Ryohei Koiso

Kojiro Kosugi

Ryuzaburo Umehara

Yumeji Takehisa

Chinami Nakajima

Kazuki Yasuo