Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tao Shi

 (1642 - 1707)
Tao Shi was active/lived in China.  Tao Shi is known for Scroll painting.

Sample Images for Tao Shi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tao Shi

Tao Shi

Tao Shi


Artists also viewed by people viewing  Tao Shi


Youren Yu

Shufang Xiao

Qing Mei

Xiong Zhang

Hui Lu

Chunya Zhou

Luo Gu

Xining Yu

Zixi Wei

XueTao Wang

Jian Gao

Shishu Fang

Xuan Qian

Guanzhong Wu

Yifei Lu

Lingcang Liu

Chuxiong Fang

Jiru Chen

Yuan Feng

Shichong Shen

Wenyu Bian

Anzhi Zhang

Youfou Jia

Shifa Cheng

Guxiang Wu

Emperor Qianlong

Huanwu Huang

Haixia He

Gonglin Li

Mei Leng