Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Taro Okamoto

 (1911 - 1996)
Taro Okamoto was active/lived in Japan.  Taro Okamoto is known for painting, sculpture, ceramics.

Sample Images for Taro Okamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Taro Okamoto

Taro Okamoto

Taro Okamoto


Artists also viewed by people viewing  Taro Okamoto


Koichi Takeuchi

Yoshitatsu Yanagihara

Yujin Nakaji

Toshiyuki Hasekawa

Pablo Picasso

Keisen Tomita

Paul Augustin Aizpiri

Shiro Wake

Andre Cottavoz

Shinsui Ito

Hiroki Oda

Katsu Kokufu

Shozo Shimada

Jean-Pierre Cassigneul

Yoshitomo Nara

Daijo Aoki

Shinmei Kato

Keika Kanashima

Heihachiro Fukuda

Kokuta Suda

Naoki Tominaga

Kiyoshi Yamashita

Kei Hiraga

Saburo Saito

Yoshi Kinouchi

Ryuzaburo Umehara

Shomei Fukazawa

Junichi Goto

Sotaro Yasui

Hakutei Ishii