Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tatsumi Shimura

 (1970s)
Tatsumi Shimura was active/lived in Japan.  Tatsumi Shimura is known for painting.

Sample Images for Tatsumi Shimura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tatsumi Shimura

Tatsumi Shimura

Tatsumi Shimura


Artists also viewed by people viewing  Tatsumi Shimura


Kazuo Kudo

Ryohei Miwa

Hitoshi Yamaba

Takuji Nakamura

Sumio Goto

Morikazu Kumagai

Uichi Takayama

Jin Osakabe

Yotsuo Kasai

Shoichiro Nushi

Hiroatsu Takata

Yoshio Aoyama

Mototsugu Domoto

Seibo Kitamura

Riki Nakagawa

Setsuko Migishi

Shoen Uemura

Daijo Aoki

Shinsui Ito

Keika Kanashima

Saneatsu Mushanokoji

Hiroki Oda

Shozo Shimada

Tsutomu Fujii

Kokki Miyake

Naoki Tominaga

Paul Augustin Aizpiri

Saburo Saito

Nabesaburo Kito

Taisei Sato