Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tatsuo Takayama

 (1912 - 2007)
Tatsuo Takayama was active/lived in Japan.  Tatsuo Takayama is known for painting.

Sample Images for Tatsuo Takayama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tatsuo Takayama

Tatsuo Takayama

Tatsuo Takayama


Artists also viewed by people viewing  Tatsuo Takayama


Shinsen Tokuoka

Shunkyo Yamamoto

Heihachiro Fukuda

Hiroki Oda

Yoshi Kinouchi

Shinsui Ito

Rojin Matsuki

Kiyoshi Yamashita

Yoshitomo Nara

Ryohei Koiso

Toshio Yodoi

Paul Guiramand

Toshiyuki Hasekawa

Tamako Kataoka

Naoki Tominaga

Kazuo Kudo

Gaho Hashimoto

Beison Tanaka

Ryusei Kishida

Taikan Yokoyama

Junichi Goto

Toshimitsu Imai

Keigetsu Matsubayashi

Setsuko Migishi

Takanori Ogisu

Kokuta Suda

Shozo Shimada

Toshiro Aoki

Yumeji Takehisa

Akira Kaho